Konfigurasi Drupal 7 Untuk Bahasa Malaysia

Aplikasi Drupal membolehkan anda untuk membina laman web berbilang bahasa, contohnya dalam bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia. Berikut adalah catatan ringkas untuk membolehkan fungsi ini.
 1. Aktifkan modul Locale
 2. Konfigurasi bahasa language di admin/config/regional/language
 3. Tambahkan bahasa Malaysia
 4. Pasang modul Localization update (l10n_update)
 5. Aktifkan modul Content Translation
 6. Konfigurasi jenis Content Type pada admin/structure/types
 7. Bagi setiap Content Type klik pada Edit untuk pinda pada Publishing options supaya Multilingual support = Enabled, with translation
 8. Kemaskini senarai terjemahan bahasa pada admin/config/regional/translate/update
Sekarang, bagi setiap artikel Content, anda boleh membuat pilihan bahasa.Rujukan
 1. http://drupal.org/documentation/multilingual
 2. http://drupal.org/node/21145
 3. http://drupal.org/project/l10n_update
 4. http://localize.drupal.org/translate/languages/ms
 5. http://drupal.org/node/1498708
 6. http://drupal.org/project/i18n

Comments