Drupal7: Borang Hubungi Kami / Contact Us

Pada minggu ini saya telah menambah satu borang Hubungi Kami pada laman web berbilang bahasa yang dibangunkan menggunakan Drupal versi 7. Ini adalah antara keperluan asas bagi mana-mana laman web untuk membolehkan pengunjung web berkenaan menghantar mesej kepada empunya laman web.

 1. Log masuk ke laman web anda sebagai pentadbir
 2. Klik pada menu atas Modules
 3. Pada senarai Modules untuk Core, klik pada petak Contact
 4. Pada senarai Modules untuk Multilingual - Internationalization, klik pada petak Contact translation
 5. Kemudian klik pada butang Save Configuration
 6. Setelah itu, klik pada menu atas Structure
 7. Pada senarai Structure, klik pada Contact form
 8. Pada senarai Contact form untuk Category, klik Edit untuk pinda Website feedback
 9. Pada borang berikut, pinda Category dari Website Feedback ke Contact Us dan isikan maklumat email penerima Recipients dan mesej untuk Auto-reply.
 10. Kemudian klik pada butang Save and translate
 11. Pada senarai Translate Contact category, klik Translate untuk terjemahkan kepada bahasa Melayu
 12. Pada borang Translate to Malay, pinda Category dari Contact Us ke Hubungi Kami dan terjemahkan mesej Auto-reply
 13. Kemudian klik pada butang Save translation
 14. Setelah itu, klik pada menu atas Structure
 15. Pada senarai Structure, klik pada Contact form
 16. Klik pada Menus administration page bagi mengaktifkan menu ke borang Hubungi Kami
 17. Pada senarai Menus, klik pada list links untuk Main menu
 18. Pada senarai Main menu, klik pada Add link
 19. Pada borang Main menu, isikan pada Menu link title tajuk Contact Us, pada node Path ke contact, dan pilih Language untuk English
 20. Kemudian klik pada butang Save
 21. Pada senarai Main menu, klik pada Add link
 22. Pada borang Main menu, isikan pada Menu link title tajuk Hubungi Kami, pada node Path ke contact, dan pilih Language untuk Malay
 23. Kemudian klik pada butang Save
 24. Setelah itu pada senarai Main Menu, klik pada butang Save Configuration
 25. Sekarang, klik pada menu atas People
 26. Pada senarai People, klik pada tab Permissions
 27. Klik pada petak Use the site-wide contact form untuk kumpulan pengguna Anonymous User dan Authenticated User
 28. Kemudian klik pada butang Save permissions
 29. Sekarang pada laman web anda mempunyai borang Hubungi Kami untuk bahasa Melayu dan Contact Us untuk bahasa English.

Comments