Ledger Dot My : Lakaran Borang Jurnal

Dalam masa berehat ini, saya telah memulakan satu projek baru iaitu http://ledger.my .Ia adalah untuk membina satu aplikasi web yang ringkas bagi merekod urusniaga melalui jurnal dan lejar am.

Lakaran antaramuka pengguna bagi jurnal am adalah mudah seperti berikut:

Tarikh 25. Aug. 2012
Rujukan ABC123
Nama Raja Iskandar Shah
Catatan M2U
KodAkaun Perkara AmaunDebit AmaunKredit
1000 Tunai 110.00
3000 Modal Syer
100.00
4000 Fi Masuk
10.00

Bagi tujuan aplikasi web ini saya akan gunakan perisian Drupal versi 7 beserta modul Entity Reference, Field Collection dan Field Colletion Table.


Bagi menghantar salinan jurnal melalui e-mel saya gunakan modul Print.


Bagi paparan semula kepada pelanggan, saya perlukan modul Views, dan juga bercadang untuk gunakan modul Views Calc.Rujukan

  1. http://www.digett.com/blog/12/21/2011/5-fields-modules-drupal-7
  2. http://drupal.org/project/entityreference
  3. http://drupal.org/project/entity
  4. http://drupal.org/project/ctools
  5. http://drupal.org/project/field_collection
  6. http://drupal.org/project/field_collection_table
  7. http://drupal.org/project/content_access
  8. http://drupal.org/project/print
  9. http://drupal.org/project/views
  10. http://drupal.org/project/views_calcComments