Ledger dot my Menggunakan Drupal 7 Views Untuk Trial Balance

Pada artikel http://rajaiskandarshah.blogspot.com/2012/08/ledger-dot-my-lakaran-borang-jurnal.html saya telah gunakan Drupal 7 Fields untuk membuat jenis kandugan Content Type Journal untuk merekodkan transaksi kewangan.

Bagi memaparkan rekod transaksi berkenaan, saya guna modul Views dan Date. Antara laporan yang ada termasuk Journal, Ledger, Statement dan Trial Balance. Di bawah ini saya lampirkan paparan Trial Balance iaitu penyata Imbang Duga bagi ringkasan transaksi mengikut kod akaun.Bagi mendapatkan paparan berkenaan, saya telah membuat satu views dengan beberapa konfigurasi seperti yang dipaparkan berikut:

Ianya tidak memerlukan sebarang kod program, hanya perlu klik dan pilih. Memudahkan kerja bagi pentadbir sistem dan juga pengguna yang mempunyai pengetahuan berkaitan pangkalan data.

Comments