Prototype ePokok

Mencelah sedikit. Beberapa bulan sebelum ini saya terlibat dalam pembangunan prototaip untuk sistem inventori pokok berasaskan web. Sistem ini membolehkan data yang dikumpul melalui peralatan GPS dimuatnaik, kemudian dipaparkan melalui internet kepada pengguna.
Sistem ini menggunakan teknologi Linux, Apache, PHP, PostgreSQL, KohanaPHP programming framework, InfoGate application framework, dan Google Earth. Kos perlaksanaan adalah murah (hanya 30% dari lain-lain sistem GIS yang berharga ratus-ratus ribu), manakala speed performance sangat baik. Anda boleh mencuba prototaip ini di http://demo.absecmy.com/dbkl/epokok/demo1/

Selain dari menyimpan data inventori pokok, lain-lain pengunaan sistem ini termasuk untuk memantau penyelenggaraan pokok, komposisi pengeluaran karbon dioksida sesuatu kawasan, dsb.

Comments